ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 0 3434 2597 (ศูนย์ฟื้นฟูฯ) 0 3434 2600 (งานพยาบาล) 0 3434 2628 (พุทธสถานฯ) 0 3434 2630 (งานธุรการ) 0 3434 2631 (งานแรกรับ)

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  ประธานมูลนิธิ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.   ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๑๐๑.๐๐ บาท