ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 0 3434 2597 (ศูนย์ฟื้นฟูฯ) 0 3434 2600 (งานพยาบาล) 0 3434 2628 (พุทธสถานฯ) 0 3434 2630 (งานธุรการ) 0 3434 2631 (งานแรกรับ)

ประกาศ!! รับสมัครพนักงาน


รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ดังนี้ 1.ผู้ช่วยนักบำบัด 2.พนักงานขับรถ ติดต่อสมัครงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่   คุณ นิภา  เกิดน้อย โทร. 081-7419594