จำนวนข่าวทั้งหมด 36
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 190   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 372 )
รับสมัครนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการและแม่บ้าน   
  :: ข่าวที่ 186   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 907 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช   
  :: ข่าวที่ 181   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 168 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ศาลยุติธรรม สานฝัน สู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว"   
  :: ข่าวที่ 174   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 116 )
ศาสตราจารย์วิชา  มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   
  :: ข่าวที่ 173   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 140 )
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 233 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 372 )
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 166   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 103 )
ทำบุญโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556
ทำบุญโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556   
  :: ข่าวที่ 165   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 53 )
กฐินพระราชทานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวช เด็ก เยาวชนและครอบครัว
กฐินพระราชทานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวช เด็ก เยาวชนและครอบครัว   
  :: ข่าวที่ 163   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 216 )
ประธานศาลฏีกาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเข้าพบและคารวะ
ประธานศาลฏีกาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเข้าพบและคารวะ   
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 229 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 106 )
การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่   
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 1 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 302 )
งานเลี้ยงรับรองประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี
งานเลี้ยงรับรองประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี   
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 30 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 170 )
เภสัชกรหญิงอาภรณ์  สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภ
เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภ   
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 20 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 414 )
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมและสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัด
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมและสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัด   
  :: ข่าวที่ 157   :: วันที่ 20 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 139 )
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2556
  :: ข่าวที่ 150   :: วันที่ 27 พ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 114 )
เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด) ในระบบสมัครใจ
เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด) ในระบบสมัครใจ
  :: ข่าวที่ 149   :: วันที่ 23 พ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 145 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม นำคณะศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม นำคณะศึกษาและดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 148   :: วันที่ 8 พ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 459 )
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ๕๙ รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ๕๙ รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 145   :: วันที่ 29 เม.ย. 2556 :: ( อ่าน : 252 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |