หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติ  
คณะกรรมการบริหาร 
บุคลากร 
ห้องสมุด  
จดหมายข่าวออนไลน์  
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์/บทบาทหน้าที่  
แผนที่  
ติดต่อหน่วยงาน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 41
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 195   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
รับสมัครพนักงานขับรถ   
  :: ข่าวที่ 194   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 193   :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ปิดให้บริการ   
  :: ข่าวที่ 192   :: วันที่ 20 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
โทรศัพท์ใช้การได้แล้วนะคะ   
  :: ข่าวที่ 191   :: วันที่ 16 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 190   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1691 )
รับสมัครนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการและแม่บ้าน
  :: ข่าวที่ 186   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 980 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช
  :: ข่าวที่ 181   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 180 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ศาลยุติธรรม สานฝัน สู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว"
  :: ข่าวที่ 174   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 124 )
ศาสตราจารย์วิชา  มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  :: ข่าวที่ 173   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 148 )
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 240 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 397 )
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 166   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 110 )
ทำบุญโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556
ทำบุญโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556   
  :: ข่าวที่ 165   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 55 )
กฐินพระราชทานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวช เด็ก เยาวชนและครอบครัว
กฐินพระราชทานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวช เด็ก เยาวชนและครอบครัว   
  :: ข่าวที่ 163   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 231 )
ประธานศาลฏีกาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเข้าพบและคารวะ
ประธานศาลฏีกาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเข้าพบและคารวะ   
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 235 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 5 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 107 )
การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่   
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 1 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 312 )
งานเลี้ยงรับรองประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี
งานเลี้ยงรับรองประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี   
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 30 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 175 )
เภสัชกรหญิงอาภรณ์  สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภ
เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภ   
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 20 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 429 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |