หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติ  
คณะกรรมการบริหาร 
บุคลากร 
ห้องสมุด  
จดหมายข่าวออนไลน์  
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์/บทบาทหน้าที่  
แผนที่  
ติดต่อหน่วยงาน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 53
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ๘๘ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 188   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   
  :: ข่าวที่ 187   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
รับสมัครนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการและแม่บ้าน   
  :: ข่าวที่ 186   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 742 )
การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน   
  :: ข่าวที่ 185   :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ร.พ.ตุลาการฯ จัดประชุมเวทีสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการแกนนำ   
  :: ข่าวที่ 184   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
รับสมัครพนักงานทั่วไป   
  :: ข่าวที่ 183   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 220 )
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 182   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการแก้ไข บำบัด รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการนิติจิตเวช   
  :: ข่าวที่ 181   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
รับสมัครผู้ช่วยนักบำบัด 1 ตำแหน่ง   
  :: ข่าวที่ 180   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 210 )
รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์   
  :: ข่าวที่ 179   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 180 )
ขอเชิญร่วมงานว้นมาฆบูชาและทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ มหาบุญ มหากุศล ๘๗,๐๐๐ กอง   
  :: ข่าวที่ 178   :: วันที่ 11 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 176   :: วันที่ 15 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
การรวจร่างกายและจิตใจผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราราชการอัยการ   
  :: ข่าวที่ 175   :: วันที่ 15 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 467 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ศาลยุติธรรม สานฝัน สู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว"   
  :: ข่าวที่ 174   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 76 )
ศาสตราจารย์วิชา  มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   
  :: ข่าวที่ 173   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 97 )
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา
พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชมมายุ ๘๖ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 147 )
ตารางกำหนดการตรวจร่างกายและจิตใจผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว   
  :: ข่าวที่ 171   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 114 )
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว "ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ"เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักบำบัด   
  :: ข่าวที่ 170   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 195 )
กำหนดการพิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 169   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 99 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการ เยี่ยมเยียน ศึกษาและดูงานโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 211 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |